Navigácia


Informácie

3. október 2022, meniny má Stela


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodO MesteZnámi ŠtiavničaniaSamuel Mikovíni


Zostante v obraze

Dostávajte aktuálne info o dianí a podujatiach v Banskej Štiavnici.

Odošli

Informačné centrum

Námestie sv. Trojice 6
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 53
E-mail: ic@banskastiavnica.sk

Všetky kontakty


Mestská polícia

Radničné námestie 1
Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 01
Mobil: +421 905 597 673


Reklama

  • HUAJA
  • Ocenenia
  • Bajkom k tajchom
  • VIO TV
  • JA Home life s.r.o., r.s.p.

Samuel Mikovíni

Samuel Mikovíni  
(1700 /1686 ?/ -  23.3. 1750)

 

Slovenský  zememerač, banský inžinier, kartograf, polyhistorik, prvý profesor baníckej školy.

 

Plastika: V. Oravec, foto: Ján Petrík


Historické pramene uvádzajú rozdielne miesto a rok narodenia (*1686, Cinobaňa-Turíčky alebo *1700, Ábelová). Študoval rytectvo v Norimbergu, neskôr v r.1720 začal študovať na nemeckej univerzite v Altsdorfe a v r.1723 pokračoval na štúdiách v Jene. Kartografiu študoval na Vojenskej akadémii vo Viedni. Od r.1725 pôsobil v Bratislave ako stoličný matematik-inžinier a venoval sa najmä melioračným prácam. Do Banskej Štiavnice prichádza v r.1735 ako profesor na Baníckej škole.

 

Za prvého profesora Baníckej školy a cisárskeho inžiniera dolnouhorských banských miest ho vymenoval uhorský kráľ Karol VI. 28.septembra 1735 a na jej čele pôsobil až do r.1748. Svojou odbornou vzdelanosťou a prístupom k práci spĺňal všetky predpoklady, aby úspešne zastával post  profesora pri výučbe banského dorastu. V pedagogickej práci mu pomáhalo 5 inštruktorov. Škola mala na svoju dobu vynikajúcu úroveň. Niektorí historici sú toho názoru, že škola sa svojou úrovňou, štruktúrou a prednášaným učivom v tej dobe vyrovnala ktorejkoľvek súdobej univerzite. Pri výučbe sám Mikovíni zdôrazňoval súlad medzi teóriou a praxou. Jeho požiadavky sa odzrkadlili aj v systéme výučby, kedy študenti počas 6 mesiacov v zime chodili na teoretické prednášky a v lete vykonávali prax. Mikovíni prednášal mechaniku a hydrauliku, jeho prednášky absolvovali aj významné osobnosti ako známy vynálezca a konštruktér J.K.Hell, autor priečnej dobývacej metódy M. Zipser, projektant Dedičnej štôlne cisára Jozefa II. T.Brinn, či K.T.Delius a mnohí iní.

 

Mal mimoriadne rozmanitú a rozsiahlu činnosť, ktorej ťažisko je v kartografických a rôznych staviteľských prácach v oblasti vodných, banských, sčasti aj fortifikačných a iných stavieb. Bol jedným z hlavných spolupracovníkov Mateja Bela pri spracovaní jeho rozsiahlych vlastivedných projektov, v rámci ktorých vyhotovil mapy všetkých slovenských a veľkú časť ostatných uhorských stolíc. Jeho rozsiahla kartografická tvorba znamenala kvalitatívny skok v dejinách kartografie na Slovensku i v Uhorsku, najmä exaktnosťou meracích metód ale aj spôsobom spracovania. V svojej kartografickej činnosti okrem triangulácie využíval aj astronomické pozorovania, v Bratislave zriadil observatórium (1733), pravdepodobne prvé na Slovensku. Spolu s M.K.Hellom, hlavným banským strojmajstrom, a jeho synom J.K. Hellom vytvorili v okolí Banskej Štiavnice obdivuhodný systém vodných nádrží - tajchov - a jarkov, zdroj energie pre čerpacie stroje, banskú a úpravárenskú techniku 2. polovice 18. storočia, ktorá patrila medzi vtedajší vrchol banskej techniky v baníctve.

 

Výuku banských odborníkov v Banskej Štiavnici položil tiež na exaktné matematické základy, sám pritom prednášal okrem technických predmetov aj matematiku, najmä geometriu. V súvislosti s vedeckým sporom svojho bývalého učiteľa, dvorného matematika J.J. Marinoniho, sa venoval aj problému kvadratúry kruhu a pomocou Lagnyho radu vypočítal hodnotu π na 25 desatinných miest.

 

Tabuľa na Mikovíniho dome. 

 

Po r.1748 sa venoval už len inžinierskej činnosti. Počas terénnych prác na výstavbe protipovodňovej hrádze v Trenčíne v r.1750 ochorel a krátko na to na ceste domov do Banskej Štiavnice zomrel na neznámom mieste. Pri príležitosti 250. úmrtia Národná banka Slovenska vydala pamätnú mincu v nominálnej hodnote 500 Sk.

 

Mikovíniho dom na štiavnickom Trotuári.

 

Fotografie: © Ján Petrík


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Parkovanie v meste
Mesto Banská Štiavnica